FAQ

FAQ (często zadawane pytania) – zbiory często zadawanych pytań i odpowiedzi na nie, mające na celu udzielenie Państwu pomocy bez konieczności angażowania do tego jakichkolwiek osób. W przypadku gdy Państwa pytanie nie znalazło się na liście prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

ZAPISY ORAZ KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Jak można zapisać się do programu Legia Rugby Schools?
Zapisów do programu dokonujemy za pomocą panelu opiekuna (widoczny w górnym menu na stronie głównej)

2. Jaki jest koszt uczestnictwa w programie?
Po zapisaniu się do programu należy uiścić opłatę wpisową w wysokości 170 zł lub 199 zł w zależności od wyboru pakietu startowego. Dzięki niej każdy z uczestników otrzyma m.in. profesjonalny sprzęt treningowy w barwach Legii Warszawa i gwarancję uczestnictwa w programie.
Koszt uczestnictwa w treningach wynosi 99 zł i jest pobierany za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć (płatne do piątego dnia każdego miesiąca). UWAGA: opłata wpisowa nie jest równoznaczna opłacie za pierwszy miesiąc.

3.  Do kogo skierowany jest program Legia Rugby Schools?
Zajęcia skierowane są do dziewczynek i chłopców w wieku od czwartego do czternastego roku życia (roczniki 2006 - 2016).

4. Czy do programu można dołączyć w każdej chwili?
Tak, jeżeli są jeszcze wolne miejsca. O wolnych miejscach można dowiadywać się drogą mailową lub logując się do panelu opiekuna.
 
5. Czy w przypadku, gdy nie ma już wolnych miejsc, istnieje lista rezerwowa, na którą można zapisać dziecko?
Tak, w sytuacji braku wolnych miejsc, dziecko może zostać wpisane na listę rezerwową gdzie oczekuje na zwolnienie się miejsc.

6. Czy w przypadku zapisania dziecka na listę rezerwową trzeba od razu uiszczać wszystkie opłaty?
Nie ma takiej potrzeby. Pierwsza opłata pobierana jest dopiero w momencie, kiedy dziecko zostaje zakwalifikowane do programu, o czym poinformujemy drogą mailową.

7. W jaki sposób można się dowiedzieć, czy zwolniło się miejsce?
By otrzymać potrzebne informacje prosimy o kontakt drogą mailową..

8. Czy można zapisać do programu więcej niż jedno dziecko?
Tak, zgodnie z regulaminem istnieje możliwość zapisania do programu dowolnej liczby dzieci.

9. Czy istnieją zniżki w przypadku zapisania do programu więcej niż jednego dziecka?
Na ten moment regulamin programu nie przewiduje zniżek w takiej sytuacji.

10. Czy do uczestnictwa w programie są potrzebne dokumenty medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka?
Przed zapisaniem się do programu należy wypełnić oświadczenie medyczne dotyczące stanu zdrowia dziecka i zostawić je w sekretariacie Akademii, bądź dostarczyć trenerom na pierwsze zajęcia.

11. Czy dziecko, które ukończyło jedenaście lat może wziąć udział w programie?
Po ukończeniu czternastego roku życia dziecko może wziąć udział w zajęciach przeznaczonych dla juniorek bądź juniorów. O szczegółach można dowiadywać się drogą mailową.

12. Co się dzieje z dzieckiem, które w trakcie danego sezonu ukończy czternaście lat?
Jeżeli dziecko w trakcie trwania sezonu ukończy czternaście lat, będzie go mogło dokończyć. Następnie, po ukończeniu sezonu, Legia Warszawa zaproponuje dziecku inną aktywność, o której opiekun zostanie poinformowany.

13. Kiedy można zrezygnować z zajęć?
Z zajęć można zrezygnować  w dowolnym momencie sezonu. Zgodnie z regulaminem obowiązuje   miesięczny okres wypowiedzenia. O rezygnacji należy poinformować pisemnie na adres mailowy.

14. Czy podczas miesięcznego okresu wypowiedzenia można uczestniczyć w zajęciach?
Podczas okresu wypowiedzenia dziecko może w pełni korzystać z zajęć i aktywności prowadzonych przez Legię Warszawa w ramach programu Legia Rugby Schools.

15. W jakich miesiącach odbywają się zajęcia?
W 2020 roku sezon zaczyna się we wrześniu i trwa do końca czerwca kolejnego roku. Po przerwie letniej, dziecko jest automatycznie przepisywane na kolejny sezon zajęć. 
 
16. Czy istnieje możliwość przyjścia na zajęcia próbne przed zapisaniem się?
Tak, zapraszamy na zajęcia próbne dn. 8 oraz 15 listopada 2020, godz. 10:00, ul. Łazienkowska 3 boisko boczne. Prosimy o rezerwację miejsca drogą mailową, limit miejsc ograniczony.

17. Czy po zakończeniu sezonu dziecko dostaje certyfikat udziału w zajęciach?
Tak, po ukończeniu całego sezonu zajęć dziecko otrzymuje oficjalny certyfikat Legii Warszawa.

18. Czy korzystający z zajęć Legia Rugby Schools mogą liczyć na jakieś niespodzianki lub upominki?
Tak, uczestnicy mogą liczyć na cyklicznie rozdawane bilety na mecze oraz gadżety Legii Warszawa. Istnieje też możliwość uczestniczenia w imprezach okolicznościowych Legii Warszawa. Ponadto, dzięki specjalnej ofercie przygotowanej przez Sklep Kibica Legii Warszawa można skorzystać z nadruku imienia lub nazwiska dziecka na koszulce. W trakcie zajęć proponujemy także szereg innych upominków i niespodzianek.

19. Czy jeżeli po przerwie wakacyjnej dziecko nie będzie dalej brało udziału w zajęciach, należy o tym poinformować organizatora?
Tak, zgodnie z regulaminem należy o tym poinformować w formie pisemnej na adres mailowy danego ośrodka.

20. W jakie dni i godziny  można się kontaktować w sprawach dotyczących zajęć Legia Rugby Schools?
Można kontaktować się całodobowo drogą mailową.
 
TERMINY I LOKALIZACJA ZAJĘĆ
1. W jakich terminach i gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się w niedziele w godz. 10:00 - 11:00, ul. Łazienkowska 3, boisko boczne.

2. Jeżeli dni lub godziny treningów ulegną zmianie lub zostaną odwołane, to gdzie będzie można znaleźć informacje na ten temat?
O tego typy sytuacjach będą Państwo informowani z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową.

3. Czy odwołane zajęcia będą odpracowywane?
Tak, odwołane zajęcia z powodu np. złych warunków atmosferycznych będą odpracowywane w innym, dogodnym terminie o ile średnia liczba dostarczanych zajęć spadnie poniżej 4. w miesiącu. W takiej sytuacji proponujemy także uczestnictwo w zajęciach w innym ośrodku szkoleniowym.

4. Kiedy zapada decyzja o odwołanych zajęciach np. z powodu złych warunków atmosferycznych?
Decyzje o ewentualnym odwołaniu zajęć są konsultowane z uczestnikami programu na miejscu przed samym treningiem.

5. Czy w przyszłości będą otwierane kolejne ośrodki w innych miastach?
Tak, planujemy otwieranie nowych ośrodków. Informacji na ten temat należy szukać na naszej stronie internetowej www.legiarugbyschools.pl

6. Czy zajęcia odbywają się również zimą?
Tak, zajęcia Legia Rugby Schools są zajęciami całorocznymi.

7. Czym skutkuje nieobecność na zajęciach?
W wyniku nieobecności dziecko nie skorzysta z treningu w danym terminie.

8. Czy nieobecność na zajęciach należy usprawiedliwiać?
Nie, nie ma takiej potrzeby.

9. Czy w przypadku choroby dziecka i braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, można je wypisać w trakcie trwania sezonu?
Tak, istnieje taka możliwość. Wypisanie się z zajęć następuje z miesięcznym wypowiedzeniem, a zgodnie z regulaminem o rezygnacji z zajęć należy poinformować drogą pisemną na adres mailowy danego ośrodka.

10. Czy po okresie przerwy wakacyjnej dzieci uczestniczące w programie muszą się zapisywać na nowy sezon czy zostają automatycznie przepisane na kolejny?
Dzieci są przepisywane automatycznie na kolejny sezon. Nie wymaga to nowej rejestracji ani wnoszenia po raz kolejny opłaty wpisowej.

11. Skąd można pobrać niezbędne dokumenty dotyczące programu?
Wszystkie materiały dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.legiarugbyschools.pl

GRUPY ZAJĘCIOWE i TRENERZY
1. Jak liczne są grupy treningowe?
W jednej grupie trenuje maksymalnie piętnaścioro dzieci.

2. W jaki sposób dzieci przydzielane są do grup?   
Podczas treningów dzieci zostaną podzielone na grupy, a podział dokonywany jest na podstawie roku urodzenia dziecka.

3. Czy istnieje podział na treningi dla chłopców i dziewczynek?
Nie, wszystkie dzieci, bez względu na płeć, mają możliwość trenowania razem.

4.  Ilu trenerów będzie uczestniczyło w zajęciach?
Do jednej grupy (maksymalnie 15. dzieci) przydzielony jest minimum 1. trener – nad całością zajęć czuwa dodatkowo koordynator danego ośrodka.

5. Kto układa program treningowy zajęć?
Autorski program treningowy dla najmłodszych jest opracowywany przez sztab trenerski Legia Rugby Schools.

6.  Na jakie elementy trenerzy będą kładli największy nacisk podczas zajęć?
Nadrzędnymi celami zajęć w Legia Rugby Schools jest: nauka postawy fair play oraz wzajemnego szacunku;  wzmacnianie potrzeby ruchu z wykorzystaniem gier i zabaw; kształtowanie koordynacji ruchowej oraz poczucia równowagi; danie poczucia dzieciom przynależności do rodziny Legii Warszawa; propagowanie zdrowego trybu życia i oraz wzmacnianie relacji między opiekunami i dziećmi z wykorzystaniem zabaw i gier z elementami rugby TAG.

7. Jakie są kompetencje kadry trenerskiej, która będzie się zajmowała dziećmi?
Trenerzy przed podjęciem się pracy w projekcie przechodzą szkolenia teoretyczno-praktyczne. Posiadają też wykształcenie pedagogiczne lub wczesnoszkolne.

8. Czy będą organizowane spotkania dla opiekunów w celu omówienia postępów dziecka?
Raz w miesiącu zajęcia odbywają się czynnym udziałem opiekunów na boisku. Ponadto, rodzice mają możliwość obserwowania wszystkich zajęć oraz konsultacji z koordynatorem danego ośrodka. (Obecnie zajęcia z rodzicami nie odbywają się ze względu na restrykcje sanitarne)

9. Czy uczestnicy Legia Rugby Schools są przygotowywani do naborów do sekcji juniorów/juniorek?
Do sekcji juniorów/juniorek rugby Legii Warszawa obowiązuje oddzielny nabór. Uczestnictwo w zajęciach Legia Rugby Schools podnosi umiejętności rugbowe i ogólnorozwojowe dziecka, co może być kluczowe w kwestii wyboru zawodnika do drużyn juniorskich.

10. Jaki będzie zakres nauki angielskiego podczas zajęć?
Dzieci będą uczone głównie podstawowych komend boiskowych, niezbędnych do prawidłowej komunikacji na placu gry.

KWESTIE ZDROWOTNE
1. Czy w przypadku zmian stanu zdrowia dziecka w trakcie sezony należy o tym informować trenerów?
Tak, o wszystkim należy informować pisemnie drogą mailową lub dostarczyć trenerom ponownie uzupełnione oświadczenie medyczne.

2.  Gdzie należy dostarczyć wypełnione oświadczenie medyczne?
Oświadczenie należy dostarczyć do trenerów prowadzących przed rozpoczęciem zajęć. Oświadczenie medyczne musi zostać dostarczone najpóźniej na pierwsze zajęcia.

3. Czy cena obejmuje ubezpieczenie w trakcie zajęć?
Tak, cena obejmuje ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w wysokości 20 000 złotych na jednego uczestnika.

SPRZĘT SPORTOWY
1. Kiedy i gdzie można odebrać sprzęt treningowy?
Po rejestracji i wniesieniu odpowiednich opłat (wpisowego oraz za pierwszy miesiąc zajęć) zestaw sprzętu firmy adidas w barwach Legii Warszawa (koszulka, spodenki, getry) można odebrać od koordynatora zajęć po uprzednim kontakcie telefonicznym.

2. Czy za sprzęt trzeba dodatkowo zapłacić?
Nie, za zestaw sprzętu treningowego firmy adidas w barwach Legii Warszawa (koszulka, spodenki, getry) nie trzeba dodatkowo płacić. Opłata wpisowa gwarantuje otrzymanie na własność sprzętu piłkarskiego dla dziecka.

3. Czy sprzęt należy zwrócić po zakończeniu sezonu?
Po uiszczeniu opłaty i odbiorze, otrzymany sprzęt staje się Państwa własnością. Nie trzeba go zwracać po zakończeniu sezonu.

4. Czy można dokupić strój, jeżeli dziecko z niego wyrośnie?
Tak, dodatkowy sprzęt będzie można dokupić. Więcej informacji u koordynatora zajęć.

5. Czy można personalizować strój treningowy?
Tak, istnieje taka możliwość. Dzięki specjalnej ofercie przygotowanej przez Sklep Kibica Legii Warszawa można skorzystać z nadruku imienia lub nazwiska dziecka na otrzymanej koszulce.

 

MULTIMEDIA
LOKALIZACJE LEGIA RUGBY SCHOOLS
Legia Rugby Schools

Liczba zawodników: 100

Liczba lokalizacji: 5

Liczba drużyn: 10

zobacz całą mapę
Legia Rugby Schools na Youtube